Tillbaka till Nyheter

Kobb delas i två verksamheter

– skapar fokus inom odling och produktion

Det svenska impact- och foodtechbolaget Kobb bedriver klimatpositiv kommersiell tångodling på havets villkor, baserat på den svenska västkusten. Bolaget har även etablerat en egen produktion av tångprodukter i Glommen, Halland.  Med nya tillstånd för odling i Hakefjorden och lanserad produkt på marknaden ökar bolagets potential inom såväl tångodling som vidareförädling och produktion av tångprodukter. För att skapa fokus delas nu bolaget i två verksamheter – odling och produktion.

Kobb grundades 2017 och har sedan starten vuxit till en betydande aktör inom den svenska tångbranschen. Nu delas företaget i två verksamheter – odling (Kobb Supplies AB) och produktion (Kobb AB).

Kobb AB fungerar som en kanal ut på marknaden för den nya råvaran tång i Sverige, genom produktutveckling och egen produktion. Under 2023 etablerade Kobb en produktionsanläggning för tångprodukter i Glommen, Halland, och lanserade i november 2023 sin första produkt på marknaden – Nordic Goma Wakame. Anläggningen är den första i Sverige som exklusivt producerar produkter med fokus på tång och fler produkter finns i pipeline. 

– Med delningen av bolaget skapar vi ett fokus inom odling respektive produktion och vidareförädling, vilket ger större möjligheter att optimera de båda verksamheterna. Målet är att öka kapaciteten för odlad tång och öka användningen av råvaran genom fler produkter på marknaden, säger Cajsa Torell, VD för Kobb AB.

Kobb Supplies AB bedriver odling av sockertång på den svenska västkusten och nu ökar möjligheten att odla större volymer markant tack vare beviljade nya tillstånd i Hakefjorden utanför Stenungsund. Odlingsytan som beviljats Kobb är störst i norra Europa och ger företaget möjlighet att odla mer än 1000 ton tång per år.

– Vi är otroligt glada att ha fått de nya tillstånden för klimatpositiv odling av tång i Hakefjorden. Genom större odlingslokaler kan vi skapa tillgång till mer svensk tångråvara samtidigt som det kommer att bidra till friskare vatten i Hakefjorden, säger Nils Mårtensson, VD för Kobb Supplies AB.

För mer information:

Produktionsverksamhet
Cajsa Torell, VD Kobb AB
cajsa.torell@cajsa073-541 19 18

Odlingsverksamhet
Nils Mårtensson, VD Kobb Supplies
nils.martensson@kobb.nu
070-771 05 30